:::  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งยินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ด้วย Application DOAE FARMBOOK

ประชาสัมพันธ์สวนลุงอ้วน ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง

 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สรุปภาพข่าว...

lสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนและชี้แจงการเพาะปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ หมู่ 6 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายคชาชีพ สว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลบางงา

รายละเอียด

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ) ประชุมประจำเดือนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ) ครั้งที่ 7/2563

รายละเอียด

วันที่ 10 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมพิธีเปิด “ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market)

รายละเอียด

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

รายละเอียด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง และนายกัมปนาท สุทธิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าวุ้ง ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2563

รายละเอียด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอท่าวุ้ง เยี่ยมสวนอินทผลัม

รายละเอียด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมพร้อมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ)

รายละเอียด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำเภอ ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งและตัวแทนเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งจัดประชุมคณะกรรมกาอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ(Operation Team)

รายละเอียด

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รายละเอียด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ เรื่องเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ covid 19>

รายละเอียด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เมตตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่สมาชิก

รายละเอียด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตรวจประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2562

รายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ การดำเนินการจัดระเบียบเกษตรกรที่เข้ามาขอรับบริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโก ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์แล้ง

รายละเอียด

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบแอฟพลิเคชั่นFARMBOOK

รายละเอียด

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมตรวจสอบความชำรุดของพัสดุ

รายละเอียด

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมติดตาม ตรวจประเมินแปลงเพื่อออกใบรับรอง PGS ให้กับเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมพิธีการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562 ณ ธกส.อำเภอท่าวุ้ง

รายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ครั้งที่ 1

รายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้

รายละเอียด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ

รายละเอียด

วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้

รายละเอียด

วันที่ 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเมล่อนอังเคิลบุ๊ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการถ่ายความรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเก็บข้อมูลเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองสมอใสและกลุ่มนาแปลงใหญ่หนองน้ำพล

รายละเอียด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าวุ้ง ครั้งที่ 4/2562

รายละเอียด

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และกิจกรรม "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง

รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามการจำหน่ายผักอินทรีย์ ตามโครงการตลาดนักเกษตรอินทรีย์

รายละเอียด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

รายละเอียด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ

รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 7 และหมู่ 13 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเกษตรกรพร้อมรับแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลโคกสลุด ผ่าย Application "DOAE Farmbook"
20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ติดตามงานโครงการเสริมการจำหน่ายผักอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลท่าวุ้งอ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

รายละเอียด

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางรัตนา อุตทดารา จัดเวทีประชาคม
ผู้ปลูกข้าวนาปรัง ต.ลาดสาลี

รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายปรเมศ ภู่งาม พร้อมด้วย
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

รายละเอียด

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถ.ท่าวุ้ง-บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทร/โทรสาร;. 0-3648-1077 E-mail :: lopburi05@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์
นางพรรณี จันทร์กระจ่าง เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกุลวดี ดีรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ