:::  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งยินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ด้วย Application DOAE FARMBOOK

ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตปุ๋ยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สรุปภาพข่าว...

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ) จัดกิจกรรมสาธิจนวัตกรรมการทำนาโดยวิธีโยนกล้า

รายละเอียด

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าวุ้ง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ตามโครงการหิ้วปิ่นโตทานอาหารกลางวัน

รายละเอียด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมปลูกข้าว

รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 7 และหมู่ 13 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเกษตรกรพร้อมรับแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลโคกสลุด ผ่าย Application "DOAE Farmbook"
20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ติดตามงานโครงการเสริมการจำหน่ายผักอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลท่าวุ้งอ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

รายละเอียด

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางรัตนา อุตทดารา จัดเวทีประชาคม
ผู้ปลูกข้าวนาปรัง ต.ลาดสาลี

รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายปรเมศ ภู่งาม พร้อมด้วย
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

รายละเอียด

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถ.ท่าวุ้ง-บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทร/โทรสาร;. 0-3648-1077 E-mail :: lopburi05@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์
นางพรรณี จันทร์กระจ่าง เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกุลวดี ดีรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ