:: สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งยินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 รายละเอียด
มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 รายละเอียด
ธันวาคม 2561

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถ.ท่าวุ้ง-บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทร/โทรสาร. 0-3648-1077 E-mail :: lopburi05@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์: นางพรรณี จันทร์กระจ่าง เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน